Voor dokters

pow

Het verslag van het onderzoek wordt met de patiënt meegegeven in een gesloten omslag, met daarop een referentienummer.
U kunt de beelden onmiddellijk bekijken via PACSonWEB na beeindiging van het onderzoek.
PACSonWEB is een door de Orde van Geneesheren goedgekeurde, snelle en veilige webapplicatie.

 

Formulieren

 

PDFAANVRAAGFORMULIER ONDERZOEK

 

PDFAANVRAAGFORMULIER SCREENINGSMAMMOGRAFIE

 

PDFBOTDENSITOMETRIE TERUGBETALING

  

Onderzoeken

Elke diagnostische vraagstelling vereist een afzonderlijke aanvraagbrief. Meerdere aanvragen per dag zijn evenwel toegelaten.

 

radiografie1

Het RIZIV vergoedt slechts 1 echografie per dag.
 
echografie1
Dankzij de digitale techniek is de röntgendosis gehalveerd. Bij jonge mensen onder de 40 jaar (verhoogd stralingsrisico) wordt best gestart met een echografie. Wordt aangeraden om de 2 jaar te laten uitvoeren tussen de 50 en 70 jaar (+ echografie indien nog klierweefsel aanwezig).

Het preventief borstonderzoek in het kader van het 2-jaarlijks Bevolkingsonderzoek van de Vlaamse Gemeenschap mag niet gecombineerd worden met een echografisch onderzoek tijdens dezelfde dag. Aanvraagformulier screeningsmammografie/2de lezing.
 
mammografie1

Dit onderzoek wordt (om de vijf jaar) terugbetaald indien aan bepaalde criteria wordt voldaan.
De botmeting wordt voortaan terugbetaald bij vrouwen ouder dan 65 jaar met een familiale geschiedenis van osteoporose, met name een heupfractuur bij familie van de eerste of tweede graad. Ook bij jongere mannen en vrouwen kan de botmeting in sommige omstandigheden die wijzen op een verzwakt beendergestel worden terugbetaald. Dat geldt o.m. voor mensen die al eerder botbreuken opliepen na een eerder onschuldig ongeval, die lange tijd corticosteroïden moeten nemen, die lijden aan reumatoïde artritis, aan bepaalde hormonale stoornissen, Anorexia Nervosa of vroegtijdige menopauze (jonger dan 45 jaar).
Formulier criteria tussenkomst.
 
botdensitometrie1
Een panoramische röntgenfoto, een overzichtsfoto van het gebit, de teleschedel opname kan enkel door tandartsen worden aangevraagd.
 
opg1
– Gewrichten intra-articulair

– Peritendineus (tenosynovitis)

– Schouder – Bursa subacromialis

Gelieve het produkt voor te schrijven zodat de patiënt dit kan meebrengen. Bij oppervlakkige infiltraties is DEPOMEDROL het voorkeursprodukt (minder kans op huidatrofie of -verkleuring).
 
infiltratie1